Ustawienia zaawansowane

 

Ustawienia zaawansowane są przeznaczone wyłącznie dla użytkownikach dysponujących zaawansowaną wiedzą. Nie zaleca się zmiany tych ustawień w przypadku braku całkowitej pewności, ponieważ może to wpłynąć na sposób działania , a także na bezpieczeństwo komputera.

 

Dostępne są następujące opcje:

Skanuj

Wykrywanie potencjalnie niepożądanych programów

Opcja pozwala wykrywać potencjalnie niepożądane programy - paski zadań, ikony nieznanych programów itp. - instalowane na komputerze podczas instalacji innego oprogramowania.

Skanowanie w tle po synchronizacji cache

utrzymuje lokalny bufor Kolektywnej Inteligencji z aktualnymi informacjami na temat najbardziej aktywnych zagrożeń w społeczności. Należy wybrać tę opcję, aby ponownie przeskanować procesy załadowane do pamięci po każdej aktualizacji bufora.

Blokowanie zachowawcze

Hakerzy stosują niekiedy techniki, które polegają na wprowadzeniu złośliwego kodu do legalnych aplikacji celem potajemnego wykonywania niebezpiecznych działań na komputerze użytkownika.

 

Dzięki blokowaniu zachowawczemu analizuje wszystkie działania przeprowadzane przez aplikacje i blokuje te, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

 

Opcja ta jest domyślnie włączona i nie zaleca się jej wyłączania.

Analiza behawioralna

Pełna analiza behawioralna to kompletny system ochrony, który zadziała w przypadku, gdy nowe zagrożenie nie zostanie wykryte podczas skanowania, ominie ochronę i będzie próbowało uruchomić się na komputerze.

 

Ten rodzaj ochrony przechwytuje działania przeprowadzane przez zainstalowane aplikacje, analizując je przed zezwoleniem na pełne uruchomienie procesów. Taka kontrola w czasie rzeczywistym określa na podstawie zachowania procesów, czy mogą one zostać uruchomione.

 

Ochrona tego typu znacząco zwiększa możliwości wykrywania systemu antywirusowego. Zaleca się pozostawienie tej opcji jako włączonej.

 

Uwaga: Ten rodzaj ochrony jest dostępny wyłącznie w .

 

Analizuj spakowane pliki za pomocą skanów na żądanie

Należy wybrać tę opcję, aby przeskanować skompresowane pliki podczas skanowania na żądanie uruchamianego z konsoli.

 

Uwaga:Opcja nie dotyczy skanowania przeprowadzanego po wybraniu pliku w eksploratorze Windows (Kliknięcie prawym klawiszem myszy > Skanuj za pomocą )

 

Pliki zablokowane do czasu otrzymania wyników z chmury

 

W trakcie otwierania plików wykonywalnych (zwykle tych z rozszerzeniem .exe) wysyła zapytanie do chmury celem sprawdzenia, czy zawierają one złośliwe oprogramowanie. Aby zapewnić bezpieczeństwo komputera, a także w pewnych okolicznościach, może uniemożliwić uruchomienie pewnych plików przez jakiś czas do chwili uzyskania odpowiedzi z serwerów Kolektywnej Inteligencji (chmura).

Opcja umożliwia skonfigurowanie maksymalnego czasu, przez który pliki wykonywalne mogą pozostać zablokowane w oczekiwaniu na odpowiedź z chmury. Okres ten może wynosić od 10 do 60 sekund. Domyślnie maksymalny czas oczekiwania wynosi 30 sekund.

 

Jak wspomniano wcześniej takie blokowanie może dotyczyć wyłącznie plików wykonywalnych (zwykle tych z rozszerzeniem .exe), a nie dokumentów, zdjęć, filmów itp.

 

Uwaga: Ten rodzaj ochrony jest dostępny wyłącznie w .

 

Kosz

 

Gdy neutralizuje złośliwe oprogramowanie, zachowuje je w koszu przez kilka dni (domyślnie 3) zanim zostanie ono całkowicie wyeliminowane. Istnieje możliwość zmodyfikowania liczby dni w obszarze Ustawienia zaawansowane.

 

Opcja automatycznego czyszczenia historii działań jest domyślnie włączona, choć można ją wyłączyć za pomocą odpowiedniej opcji. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że złośliwe oprogramowanie będzie przechowywane w historii działań przez czas nieokreślony i nie będzie usuwane w sposób automatyczny. W każdym przypadku istnieje możliwość usunięcia go ręcznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Co mogę zrobić z plikami znajdującymi się w koszu?

 

Uwaga: Opcja automatycznego czyszczenia historii działań dotyczy wyłącznie plików uznanych za złośliwe oprogramowanie, a nie ma zastsowania do podejrzanych plików.

Ostrzeżenia i raporty

 

Obszar Ustawienia zaawansowane pozwala włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia wyświetlane w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania, a także umożliwia tworzenie zaawansowanych dzienników.

 

Zaawansowany dziennik to plik tekstowy z informacjami technicznymi na temat przeprowadzonych zadań skanowania. Aby zapisać dziennik w innym katalogu, należy określić go w polu Ścieżka.

 

Jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia wszystkich raportów oraz statystyk , można to zrobić za pomocą przycisku Wyczyść.

 

Wykluczenia

Jeżeli nie powinien skanować określonego pliku lub folderu, można wykluczyć go ze skanowania w obszarze ustawień zaawansowanych. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 

  1. Kliknąć Dodaj.

  2. Odszukać plik lub folder, który powinien zostać wykluczony i zaznaczyć pole wyboru z lewej strony.

  3. Kliknąć Wyłącz ze skanowania.

 

Aby usunąć jedno z dodanych wcześniej wykluczeń, należy je zaznaczyć i kliknąć Usuń.

 

Istnieje także możliwość skonfigurowania rozszerzeń do wykluczenia ze skanowania (na przykład: .xls, .doc, .ppt itp.). Pliki z tymi rozszerzeniami nie będą skanowane.

 

Aby wybrać rozszerzenia, należy:

  1. Kliknąć Dodaj.

  2. Wprowadzić rozszerzenie w polu tekstowym. Istnieje możliwośc wprowadzenia wielu rozszerzeń, oddzielając je znakiem " / ".

  3. Kliknąć Wyłącz ze skanowania.